Om Signo

Om Signo

Signo gir et landsdekkende tilbud om bolig, skole, arbeid og fritid til døve og døvblinde. Du finner oss i Oslo, Andebu, Sandefjord, Bergen og Trondheim. Vårt arbeid er organisert i åtte virksomheter med mer enn 1800 ansatte.

787 døve og 177 døvblinde personer får tilbud hos oss. Våre brukere får bo- og omsorgstilbud, kultur- og fritidstilbud, undervisning i grunn- og videregående skole og voksenopplæring. Vi gir også arbeidstilbud i egne bedrifter og bistand til døve i det ordinære arbeidsmarkedet. I tillegg gir vi eksterne tjenester som utredning, veiledning og kurs. Vi har bistandssamarbeid i flere land.

Signo ble startet i 1898 av Conrad Svendsen, Norges første døveprest.

Les mer om oss på våre hjemmesider, www.signo.no og på Signos facebook-sider.